PÕNNIPESA HUVIKOOL ALUSTAB TAAS TÖÖD 1.09.2022
HUVIKOOLI TUNIDES KÄIVAD AINULT PÕNNIPESA LASTEAIA LAPSED.

Põnnipesa Huvikool pakub järgmiseid huviringe:
Vt. huviringide tunniplaani.
Huviringi registreerimine.

õp. Diana Pärnmaa
Põnnipesa Huvikoolis/Kaluri teel/Noorte saalis
tunni kestvus 40 minutit

ISEMOODI LOOVUSTUBA
tunni kestvus 40 minutit

õp. Kristiina Arusoo

Viimsi Spa ujula/teisipäeviti Viimsi Spas
tunni kestvus 40 minutit + riietumine ja pesemine