TALGUD HUNDI TEE LASTEAIAS

KOOSTEGEMISES PEITUB JÕUD!
16.10.2021 kogunesid Pisipõnnirühma lapsevanemad lasteaiahoovi, et koos muuta laste mängu- ja õuesõppekeskkonda paremaks.
Mõne tunniga tehti järgmised tööd:
- riisuti lehed
- autokummidest paigaldati ronimisrada
- juuriti välja võssa kasvanud põõsahekk (oksad pandi järelkärule ja viidi prügilasse)
- paigaldati õue õppetöötahvel (peagi saame lastele tahvli ette istumiseks ka kännud)
- liivakasti pandi uus liiv 
Lasteaed südamest tänab lapsevanemaid ning jääb ootama kevadist talgupäeva!

VIIMSI AASTA HARIDUSTÖÖTAJA

5.10.2021 pälvis VIIMSI AASTA HARIDUSTÖÖTAJA tiitli Lea Kalm suure südamega tehtud ja alati lapsest lähtuva pedagoogitöö eest ning õuesõppe nutika ja loova rakendamise eest PÕNNIPESA LASTEAIAS. Palju, palju õnne õpetaja Lea!

Pildil on Viimsi vallavanem Illar Lemetti, Põnnipesa lasteaia direktor Kristiina Sillaste, Põnnipesa õpetaja Lea Kalm, Viimsi abivallavanem Marju Aolaid ja Põnnipesa assistent Eve Sillaots.
https://www.viimsivald.ee/.../viimsi-vald-tunnustas...

Foto: Maiu Plumer