SPORDIRING
treener: Alar Aja
Vaata tunniplaanist millal toimub spordiring.

Spordiring on huviring, kus toimub erinevate spordialade kaasabil laste isiksuse igakülgne areng. Spordiring loob areneva keskkonna, kus sportlik õppe-treeningtegevus on juhitud ja suunatud. Spordiringi missiooniks on toetada lastele suunatud sportlikku tegevust, mis omab olulist mõju nende arengule.

Eesmärgid:

  • Äratada eakohasel ja võimetele sobival viisil huvi sportimise vastu.
  • Suunata lapsi aktiivsele liikumisele, tutvustades erinevaid spordialasid  
  • Soodustada aktiivse sportliku hoiakuga laste kehalist arengut ja tervist.
  • Ergutada lapsi olema rohkem värskes õhus nende tervise vajadustes.
  • Lõbusad ja mängulised treeningud.

TREENER ALAR AJA

Olen Alar Aja. Sündinud 1989 aastal Rakveres. Olen kolme lapse isa (pojad: 6.a ja 4.a ja tütar 2.a). Olen tegelenud lapsepõlvest peale erinevate spordialadega, sealjuures Taekwondoga 14 aastat. Kõrgeimaks saavutuseks on siiani Balti Cupi teine ja Eesti meistrivõistluste raskekaalu teine koht.

Lisaks spordile tegelen ise aktiivselt rahvatantsuga. Olen aastaid tantsinud segarühmas.  

Aastaid olen töötanud nii koolis õpetajana, lisaks andnud Taekwondo trenne ja rahvatantsu lastele. Peale selle olen juhendanud ka robootika ringe, Taekwondod ja tantsurühmasid lasteaedades.

Minu suurimaks eesmärgiks on see, et lapsed sooviksid käia erinevates ringides, et nende silmad säraksid ja et nendes tekiks huvi erinevate valdkondade vastu. Samas pean ka väga oluliseks koostöö, liikumisoskuse ja teineteisega arvestamise oskust.