RAHVATANTS
õp. Anli Soosaar
Vaata tunniplaanist millal toimub rahvatantsutund.


Rahvatantsuringis õpivad lapse tundma Eesti rahvakultuuri läbi tantsulise liikumise ja rahvakommete. Samuti õpivad lapsed Eesti rahva- ja autoritantse, ning seltskonnatantse. Eesmärgiks on arendada laste füüsilisi võimeid, kaunist rühti, koordinatsiooni, rütmitunnet ja eneseväljendusoskust.
Olulisel kohal on laulu-, tantsu- ning liikumismängud.

ÕP. ANLI SOOSAAR:

Anli on tantsuga tegelenud umbes 25 aastat. Lapsepõlves tegeles erinevate tantsustiilidega, aga rahvatantsuga alustas 17 aastaselt.

Anli on tantsinud erinevates segarühmades: Anija segarühmas, Viimsi "Vallaalused",  Rae vallas "Sukad & Tagi" rühmas ning praeguseni tantsib ta Rahvatantsuselts "Pääsuke" segarühmas.

Alates 2007 aastast on Anli pühendunud ka laste tantsuõpetamisele. Ta juhendanud Jüri Gümnaasiumis rahvatantsurühmasid, showtantsurühmasid ja praeguses töökohas,  milleks on Randvere Kool, on tema käe all 5 "Pääsukese" laste rahvatantsurühma, 1 naisrühm ja 1 showtantsurühm "Vikerkaar".  Lisaks annab ta rahvatantsutunde Põnnipesa lasteaia rühmades.

Anli on end aastate jooksul koolitanud erinevatel kursustel ja 2013 aastal lõpetas ta Rahvatantsujuhtide Kooli.

Anli sõnul on tema suurimaks eesmärgiks tantsuõpetajana see,  et lapsed sooviksid tantsida, et nende silmad säraksid ja et nendes tekiks soov hoida traditsioone ja tunda huvi pärimuse vastu. Samas peab ta väga oluliseks ka koostöö, liikumisoskuse, teineteisega arvestamise oskust.