KLAVERIRING
Vaata tunniplaanist millal toimub klaveriring.
Klaveri individuaaltunnid nädalapäev ja aeg kokkuleppel: registreeri siin.

Muusika on lõbus ja tore vahend tähelepanu arendamiseks; empaatia ja stressivaba eneseväljenduse julgustamiseks.  Klaver on juba palju aastakümneid saatnud lapsepōlve. Tänapäeval on arenenud õpingud edukateks grupitundideks nii lastele kui vanematele. Soovi korral jätkuvad õpingud tulevikus,  aga armastus muusika vastu jääb kindlasti ka grupi tundidest.

ÕPETAJA JUTA TULEV

"Olen karismaatiline muusikasõber, õppinud muusikakoolide õpetajaks.  Hiljem läbinud Tallinna Ülikoolis muusikaterapeudi 3-aastased kursused muusikateraapia lisaeriala kunstide ja sotsioloogia fakulteedis.  Lisaks läbisin Jüväskülä Ülikooli täiendkoolituse erivajadustega inimeste arendamise ja toetamise alal."