Päkapikud Rannaperes

Juba aastaid on käinud Merepõnnirühm paar korda aastas Viimsi Rannapere rahvale esinemas. 
Käesoleval aastal laulsid Põnnipesa lapsed maja akna taga.
Rannapere sõbrad pidid leppima hoogsa lehvitamise ja õhumusidega. Igatsevad silmapaarid saatsid lapsi väravani...

Esinemine Rannaperes toetab lapse väärtushinnangute kujunemist ning rikastab kogemus- ja mõttemaailma.