Põnnipesa Viimsi Teatajas 4.12.2020

Põnnipesa lasteaed on lapsest lähtuv ja perekonda toetav, head alusharidust võimaldav, turvalist kasvukeskkonda pakkuv parim eralasteaed Viimsi vallas!
Loe meie õuesõppe tegevuste kohta Viimsi Teataja lehest, 4.12.2020 lk 14.