Ilusat vanavanemate päeva!

Põnnipesa lasteaed soovib ilusat vanavanemate päeva!

Vaatan kuigi ei näe

näen kuigi ei vaata

ulatan pilgu ja käe,

et päevast sind läbi saata.

Läbi heast ja halvast,

läbi edust ja nurjast.

Kõik on nii tühine

kui osadus meil on ühine.

L. Heinsalu