PÕNNI TANTSULINE LIIKUMINE-VÕIMLEMINE LÄBI PÄRIMUS JA EESTI FOLKLOORI                                                                   

Vanusele: 2 kuud ja vanemad
Tunni toimumise aega: vt. tunniplaanist                                                 

õp. Anli Aja

Uuringud näitavad, et emad, kes peale lapse sündi regulaarselt treenivad, on:

  • Rohkem iseendaga rahul
  • Energilisemad
  • Paremas vormis

Kindlat teadmist veel ei ole, kas regulaarne trenn aitab rasedusjärgse depressiooni sümptomeid vähendada, aga üks väike uurimus näitas, et regulaarse treeninggrupiga liitumine aitas uutel emadel pärast lapse sündi ennast paremini tunda.

Lapsega võimlemine/ tantsimine - see on eelkõige lapse ja vanema läheduse saavutamine liikumise ja suhtlemise teel. Varajased harjutused mõjuvad soodsalt lapse füüsilisele arengule. Laps on ka hästi kontakteeruv teiste inimestega, naudib suhtlemist, on rahulikum ja rõõmsam, vaimselt arenenum ja tervem.  

Lapsevanem õpib juhendaja abil toetama oma lapse eakohast arengut ja on suurepärane võimalus lapsega kvaliteetaega veeta. Pöörame tähelepanu lapse õigele hoidmisasendile ja saame selgeks mõned igapäeva eluks vajalikud nipid. Tantsutund on kõikidele jõukohane ja raskusastet saab valida vastavalt enesetundele. Tantsuline liikumine parandab nii lapse kui lapsevanema füüsilist vormi ning peale tundi on laps rahulikum ja rõõmsam, vaimselt arenenum ja tervem.


ÕPETAJA ANLI AJA

Anli on liikumisega tegelenud umbes 25 aastat. Lapsepõlves tegeles erinevate tantsustiilidega aga rahvatantsuga alustas 17 aastaselt.

Anli on tantsinud erinevates segarühmades: Anija segarühmas, Viimsi "Vallaalused", Rae vallas "Sukad & Tagi" rühmas ning Rahvatantsuselts Pääsuke segarühmas.

Alates 2007 aastast on Anli pühendunud ka laste tantsuõpetamisele. Ta on juhendanud Jüri Gümnaasiumis rahvatantsurühmasid, showtantsurühmasid ja praeguses töökohas, milleks on Randvere Kool, on tema käe all 9 laste rahvatantsurühma, 2 noorterühma ja Randvere Tantsupere all toimetab 2 naisrühma, noorterühm ja segarühm. Lisaks on tal ka memmederühm ning igapäevaselt teeb ta ka rahvatantsutunde ja liikumistunde Põnnipesa lasteaia rühmades.

Beebi liikumistundide juurde on toonud Anlit tema oma lapsed. Anli peres on kasvamas 2 poega (6.a ja 4.a) ja tütar (2.a).

Lisaks tantsumaastikul toimetamisele, on Anli kireks ka terviseedendamise teemavaldkonnad. Ta koordineerib Harju maakonnas Tervist Edendavate Lasteaedade ja Koolide tööd. Lisaks juhib ta tervisemeeskonda ka Põnnipesa lasteaias.

Anli on end aastate jooksul koolitanud erinevatel kursustel ja täiendanud end erinevates valdkondades. 2013 aastal lõpetas ta Rahvatantsujuhtide Kooli ning 2020 kevadel sai ta tantsuspetsialisti kutse, spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule. Lisaks on talle omistatud Viimsi valla “Aastajuhendaja” tiitel aastal 2020 ja tänukiri Põnnipesa lasteaia tervisemeeskonna edendamise ja juhtimise eest aastal 2021.

2022 aastal omistati talle Harjumaa Tervisetegija tiitel ja 2023 aastal sai ta  riikliku tunnustuse rahvatervise valdkonna arendamise ja tervisedendamisse panustamise eest.