Eliis on sinu lapse e-lasteaed! Eliisis on kirjas lasteaiarühma tööplaan, tähtsamad sündmused jpm.