Ülestõusmispühad Anli loomaias

Põnnipesa lasteaia tantsu- ja liikumisõpetaja Anlil on oma kodus, Randveres MiniLoomaaed.  
Loomaias on palju erinevaid linde, närilisi ning koerad ja kassid.  Lihvõttepühade raames külastasid kõik Põnnipesa lasteaia rühmad MiniLoomaaeda.
Õp. Anli tutvustas lastele loomi ning loomade juurde kuuluvaid rõõme ja kohustusi. Lastel oli kaasa võetud lastele ka teri, mida nad said lindudele pakkuda. 
Pühade puhul oli õp. Anlil lastele varuks veel mitu üllatust ning muidugi tantsiti õue peal ka mõned toredad tantsud.
Põnnipesa lasteaed tänab õp. Anli Aja suurepärase vastuvõtu eest!