MIKS ÕPETAJAD STREIGIVAD?

Põnnipesa lasteaia direktor Kristiina Sillaste küsis Põnnipesa lasteaia õpetaja Maris Kirotari käest, miks tema streigib?:

"ÕPETAJA TÄHTSUST IGAL HARIDUSE ASTMEL EI OLE VÕIMALIK ÜLEHINNATA!

Meist, õpetajatest, sõltub suuresti, milline on laste tänane ja homne päev, mis omakorda mõjutab ühiskonna toimimist ka tuleviku vaates. Kuid meil peavad olema tööks vajalikud tingimused, esmajoones konkurentsivõimeline, haridusele ja panusele vastavat töötasu!

Enamus õpetajaid soovib töötada õpetajana, kuid keegi ei taha läbi põleda. Igapäevaselt on näha, milleni kokkuhoid hariduse arvelt viinud on.

Et lastel oleks lasteaias uute oskuste ja teadmiste omandamist toetav, pingevaba õhkkond, peavad ennast hästi tundma ka õpetajad, kelle hoole all lapsed on.

Sestap on oluline väärtustada üldhariduskooliõpetaja kõrval ka alushariduse õpetajat, kohelda teda võrdsena teiste haridusastmete õpetajatega – lasteaiaõpetaja töötasu peab jääma seotuks üldhariduskooli õpetajate palga alammääraga.

Me vajame muutusi ja et anda oma osa muutuste tekkimisele, selleks osaleme toetusstreigis. Ühtsuses peitub jõud!"

Fotol õp. Maris Kirotar