RAHVATANTS
õp. Anli Soosaar

T 10:00: 2-3 a. Põnnipesa lasteaias, Marjamaa tee 2, Randvere
N 10:00: 2-3 a. Põnnipesa lasteaias, Heki tee 6, Haabneeme
K 15.00: 2 - 7 a. Põnnipesa lasteaias, Kaluri tee 5, Haabneeme

Rahvatantsuringis õpivad lapse tundma Eesti rahvakultuuri läbi tantsulise liikumise ja rahvakommete. Samuti õpivad lapsed Eesti rahva- ja autoritantse, ning seltskonnatantse. Eesmärgiks on arendada laste füüsilisi võimeid, kaunist rühti, koordinatsiooni, rütmitunnet ja eneseväljendusoskust.
Olulisel kohal on laulu-, tantsu- ning liikumismängud.