JUDO

Judo on füüsilise ja vaimse õpetuse süsteem 

Judo vaimsus

·         heatahtlikkus inimeste vastu

·         mõlemapoolne kasu kõigis tegemistes

·         hea tuju, mitte karmus ega vägivald vaid järeleandlikkus, paindlikkus ja headus

Judost olemus (Jigoro Kano)

Judo on viis, kuidas kasutada nii füüsilist kui ka vaimset energiat kõige efektiivsemalt. Seega judo lõppeesmärk on selle kasutamine enesetäiustamiseks ja sestpeale anda ühiskonnale positiivne panus. Läbi rünnaku ja kaitsetaktika treeningu   hoolitseb inimene oma füüsilise ja vaimse tugevuse eest ja järk-järgult haarab endasse judo põhiolemuse.

 Dojo ja käitumisreeglid dojos

Sõna dojo tähendab sõnasõnalt „tee/viisi koht”

Dojo on pärit budistlikest kloostritest. See oli munkade palvetamise ja mediteerimise ruum, seetõttu ei ole ka seal käitumine samasugune kui tavalistes spordisaalides. Dojosse tullakse selleks, et iseenda kallal vaeva näha, ennast täiustada ning leida viis, kuidas pidevalt areneda, korrates, harjutades...
See on sõdalase „tee”, mida me dojos järgime. See ei ole võitlusviis, vaid tee täiustumiseni kaitstes elusid, mille eesmärgiks on kontrollida oma keha ja vaimu. See „tee” ei otsi võitlust vaid viise, kuidas võitlust vältida.
DOJOs käitumine nõuab traditsioonide tundmist, sest paljud vanad Jaapani kombed on leidnud seal kasutust. Igas dojos võivad nendele lisaks olla veel omad reeglid. Alljärgnevalt on kirjas kõige olulisemad, mille vastu ei tohi eksida.

REI (kummardus) on judo etiketi osa, austust ja distsipliini peegeldav traditsioon, millega judokas näitab oma lugupidamist ümbritseva suhtes.
Seistes sooritades REId tuleb kummardada pihast 30 kraadi

Tee REI, kui...

·          .... astud tatami peale või maha

·          .... alustad või lõpetad partneriga harjutamist

·          .... hilined ja sensei lubab sind teistega koos harjutama

·          .... palud senseilt selgitust

 

Reeglid

·         Austa iseennast, teisi ja asju mida sa näed, õpid või kasutad. Ilma austuseta ei ole võimalik ennast avada nendele paljudele headele asjadele, mida sa õpid iseendalt ja teistelt.

·         Treeningule tuleb ilmuda õigeks ajaks. Proovi jõuda dojosse enne sensei tulekut. Nii näitad head eeskuju teistele.

·         Dojo on vaimu ja keha harjutustele pühendatud koht. Dojos valitseb vaikne, puhas, turvaline ja pidulik õhkkond. Kõrvalised asjad tuleb jätta koju; mobiiltelefon tuleb panna „hääletu“ peale.

·         Ilma õpetaja loata ei või lahkuda enne trenni lõppu.

·         Eriti oluline on isiklik puhtus. On nõue, et varvaste ja sõrmede küüned oleksid lühikeseks lõigatud, et vältida enda ja teiste vigastusi treeningu ajal; jalad pestud ja soeng ei tohiks segada harjutamist. Enne treeningut võta ära ehted, käekell ja torkavad juuksenõelad. Pärast treeningut tuleb end dušši all pesta. Samuti peab olema treeningul puhtas judogis.

·         Tataamile minnes aseta oma jalanõud korrektselt tataami äärde jalanõude ninad väljapoole suunatult, astu tataamile ja tee REI.

·         Tataamil ollakse ainult paljajalu või sokkides (jalanõudega tataamile astumist loetakse rängaks judoeetika rikkumiseks).

·         Treeningul pannakse tähele sensei või sempai poolt tehtavaid seletusi. Kõik treeningud peavad toimuvad ilma kõrvaliste jutuajamisteta. Jutustamine segab ja hajutab tähelepanu õpitavale.

·         Tatamil tohib istuda rätsepistes ( Za-Zen ) või põlvitus asendis ( Sei-Za ). Lamamine ja seljaga maadlustsooni poole olemine on ranget keelatud. See on ohtlik ja seda loetakse judoeetika rikkumiseks.

·         Partneri vastu peab alati olema vastastikune austus ja viisakus.

·         Treeningu käigus ei tohi süüa ega midagi suus mäluda. See on ohtlik ja seda loetakse judoeetika rikkumiseks.

·         Sensei poolt antud juhised ja korraldusi tuleb täita ja kui midagi jääb arusaamatuks tuleb julgelt küsida.

·         Iga judokas hoolitseb vabatahtilikult dojo (judosaali) puhtuse eest. Kujuta ette, et dojo on koht, kus sa tahad puhastada oma sisemist mina. Seetõttu on puhas DOJO väga oluline. Alati jäta enda järel DOJO puhtana ja korras ka teistele kasutamiseks.

·         Kasuta energiat otstarbekalt. Ära kasuta õpitut kurjasti, vaid ainult headegudeks.

TREENER TÕNIS TRELL